Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47376)
    Książki (7497)
    Artykuły i czasopisma (21709)
    Materiały konferencyjne (22667)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Banet, Krystian; Naumov, Vitalii; Kucharski, Rafał

Using city-bike stopovers to reveal spatial patterns of urban attractiveness

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Current Issues in Tourism
Numeracja Article in press
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-20]
Liczba stron 20
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 17-20
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1747-7603
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/13683500.2021.2011841
Opis bibliograficzny
Using city-bike stopovers to reveal spatial patterns of urban attractiveness / Krystian Banet, Vitalii Naumov, Rafał Kucharski // Current Issues in Tourism [Dokument elektroniczny]. – 2022, Article ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bike-sharing system, urban space‌, tourist hotspots, tourist attractiveness, spatial-data‌digital footprints
Abstrakt
We demonstrate how digital traces of city-bike trips may become useful to identify urban space attractiveness. We exploit their unique feature – stopovers: short, non-traffic-related stops made by cyclists ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 7.43
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/