Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47376)
    Książki (7497)
    Artykuły i czasopisma (21709)
    Materiały konferencyjne (22667)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobuś, Natalia; Czekaj, Izabela

Catalytic transformation of biomass-derived glucose by one-pot method into levulinic acid over Na-BEA zeolite

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Processes
Numeracja Vol. 10, Iss. 2, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 223
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2227-9717
Uwagi Special Issue: Catalytic Application of Zeolite in Organic Synthesis
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/pr10020223
Opis bibliograficzny
Catalytic transformation of biomass-derived glucose by one-pot method into levulinic acid over Na-BEA zeolite / Natalia Sobuś, Izabela Czekaj // Processes [Dokument elektroniczny]. – 2022, Vol. 10, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe levulinic acid, glucose, Na-BEA, zeolites, H2SO4, biomass conversion
Abstrakt
This article presents the results of the conversion of biomass-based glucose to levulinic acid (LA) with the use of Na-BEA commercial zeolite catalyst. For this purpose, synthetic zeolite BEA was used ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 2.847
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Nano-design of zeolite-based catalysts for selective conversion of biomass into chemicals” sponsored by the National Centre for Research and Development (NCBiR)
Development of Green Molecules from Lignocellulosic Biomass for Renewable Chemistry”) ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018: ERANet-LAC/3/GreenMol/3/2019
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /






© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/