Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47821)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22618)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węc, Klaudia

Tyrania aktywności – pomiędzy Wyobrażeniową a Realną możliwością egzystencji podmiotu. Hermeneutyczne konteksty pragnienia uwikłanego w dyskurs Innego

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej
Redaktor źródła Cybal-Michalska, Agnieszka; Segiet, Katarzyna; Węc, Klaudia
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Wydaw. Naukowe UAM
Data wydania 2021
Język polski
Seria/Czasopismo Psychologia i Pedagogika
Numer w serii 331
ISSN serii 0083-4254
Zakres stron 39-57
ISBN 978-83-232-3853-9
978-83-232-3854-6 (pdf)
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Tyrania aktywności – pomiędzy Wyobrażeniową a Realną możliwością egzystencji podmiotu. Hermeneutyczne konteksty pragnienia uwikłanego w dyskurs Innego / Klaudia Węc // W: Aktywizacja młodzieży ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pedagogika, psychoanaliza lacanowska, podmiot, aktywność
Abstrakt
Aktywizacja czy też aktywność jako forma reprezentacji działania podmiotowego, która stała się wiodącym tematem prowadzonych rozważań, z jednej strony wyznacza pole oczywistości, z drugiej powinna ... więcej

punktacja i wskaźniki
Dyscyplina pedagogika
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/