Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kisilewicz, Tomasz

Termowizyjny pomiar izolacyjności termicznej ściany w budynku istniejącym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Infrared measurement of thermal resistance of a wall in an existing building
Seria/Czasopismo Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Numeracja Nr 1 (593)
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 40-43
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 43
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0137-2971
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/33.2022.01.04
Opis bibliograficzny
Termowizyjny pomiar izolacyjności termicznej ściany w budynku istniejącym = Infrared measurement of thermal resistance of a wall in an existing building / Tomasz Kisilewicz // Materiały Budowlane. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe współczynnik przenikania ciepła, izolacyjność termiczna, pomiar termowizyjny, warunki stacjonarne

thermal transmittance, thermal resistance, thermal imaging measurements, stationary conditions
Abstrakt
Wartykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celembyło określeniemożliwości i warunków koniecznych, jakiemuszą być spełnione przy termowizyjnej diagnostyce ilościowej przegród ... więcej

The article presents the results of experimental research, the purpose of which was to determine the possibilities and necessary conditions that must be met in the quantitative thermographic diagnostics ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/