Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tatara, Tadeusz; Fedorczak-Cisak, Małgorzata

Wybrane problemy naukowo-techniczne przy budowie i użytkowaniu tuneli

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Selected scientific and technical problems in the construction and use of the tunnels
Seria/Czasopismo Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Numeracja nr 2 (594)
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 18-20
Oznaczenie ilustracji fot., mapy
Bibliografia (na str.) 20
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0137-2971
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.15199/33.2022.02.05
Opis bibliograficzny
Wybrane problemy naukowo-techniczne przy budowie i użytkowaniu tuneli = Selected scientific and technical problems in the construction and use of the tunnels / Tadeusz Tatara, Małgorzata Fedorczak-Cisak ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe metody wykonywania tuneli, problemy przy budowie tuneli, aspekty ekonomiczne

tunnel construction methods, problems in tunnel construction, economic aspects
Abstrakt
Budownictwo tunelowe nie ma w Polsce długiej historii. Najstarszy tunel kolejowy liczy niewiele ponad 160 lat. Obecnie, ze względu na gwałtowny rozwój transportu kolejowego, drogowego oraz zbiorowego ... więcej

Tunnel construction does not have a long history in Poland. The oldest railway tunnel in Poland is just over 160 years old. Currently, due to the rapid development of rail, road and collective urban transport ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/