Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21865)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Avsec, Stanislav; Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena; Żabicka, Agnieszka

Enhancing transformative learning and innovation skills using remote learning for sustainable architecture design

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 14, Iss. 7, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-33]
Liczba stron 33
Oznaczenia ref./art. 3928
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 30-33
Bibliografia (liczba pozycji) 89
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Uwagi Special Issue: Sustainability Teaching Tools in the Digital Age
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/su14073928
Opis bibliograficzny
Enhancing transformative learning and innovation skills using remote learning for sustainable architecture design / Stanislav Avsec, Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Agnieszka Żabicka // Sustainability ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe remote learning, transactional distance theory, constructivist and critical pedagogy, sustainable architecture design, transformative learning, innovation skills
Abstrakt
The currently used educational technology with artificial-intelligence-powered solutions, although rather instrumental, may lead to discontinuity in learning, as it lacks social and emotional value, which ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.251
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/