Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
    Książki (7379)
    Artykuły i czasopisma (22211)
    Materiały konferencyjne (22476)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Janowiec, Filip; Leśniak, Agnieszka; Ćwiertnia, Radosław

Analiza usterek występujących podczas budowy linii kolejowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis of defects occurring during the railways construction
Seria/Czasopismo Przegląd Budowlany
Numeracja nr 3-4
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 34-39
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 39
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 3
ISSN 0033-2038
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza usterek występujących podczas budowy linii kolejowych / Filip Janowiec, Agnieszka Leśniak, Radosław Ćwiertnia // Przegląd Budowlany. – 2022, nr 3-4, s. 34-39 : fot., rys., schem. – Bibliogr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe roboty budowlane, linie kolejowe, wady, usterki, procedury odbiorowe

construction works, railway lines, defects, faults, acceptance procedures
Abstrakt
Podczas realizacji robót budowlanych często pojawiają się różne wady fizyczne, które wpływają na jakość, a także na stan techniczny wykonywanego obiektu budowlanego. Nieprawidłowości mogą ... więcej

During the implementation of construction works, various physical defects often appear, which affect the quality and technical condition of the building object. Irregularities may condition the acceptance ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/