Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Danel, Andrzej; Gondek, Ewa; Kucharek, Mateusz; Szlachcic, Paweł; Gut, Arkadiusz

1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines: synthesis and properties over 100 years of research

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Molecules
Numeracja Vol. 27, Iss. 9, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-63]
Liczba stron 63
Oznaczenia ref./art. 2775
Oznaczenie ilustracji rys., schem.
Bibliografia (na str.) 54-63
Bibliografia (liczba pozycji) 263
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1420-3049
Uwagi Special Issue: Recent Advances in the Synthesis, Functionalization and Applications of Pyrazole-Type Compounds II
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/molecules27092775
Opis bibliograficzny
1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines: synthesis and properties over 100 years of research / Andrzej Danel, Ewa Gondek, Mateusz Kucharek, Paweł Szlachcic, Arkadiusz Gut // Molecules [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biological properties, fluorescence, fluorescent sensors, Friedländer condensation, multicomponent reaction, 1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines
Abstrakt
This paper summarises a little over 100 years of research on the synthesis and the photophysical and biological properties of 1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines that was published in the years 1911–2021. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.411

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/