Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47553)
    Książki (7459)
    Artykuły i czasopisma (21804)
    Materiały konferencyjne (22593)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szeptyński, Paweł

Closed-form analytical solution to the problem of bending of a multilayer composite beam – derivation and verification

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Composite Structures
Numeracja Vol. 291
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 115611
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15
Bibliografia (liczba pozycji) 43
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0263-8223
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.compstruct.2022.115611
Opis bibliograficzny
Closed-form analytical solution to the problem of bending of a multilayer composite beam – derivation and verification / Paweł Szeptyński // Composite Structures [Dokument elektroniczny]. – 2022, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe analytical modelling, laminates, elasticity, mechanical properties
Abstrakt
A linear elastic model of a bent multilayer composite beam is considered. Closed-form analytical solution is derived with the use of method of generalized eigenvectors. Deformation predicted by the analytical ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.407

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/