Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ćwiklik, Michał; Pasierb, Bernadetta; Porzucek, Sławomir

Rozpoznanie podłoża fliszowego metodą tomografii elektrooporowej ERT w sąsiedztwie budowy drogi ekspresowej S-7 "Zakopianki"

typ: publikacja w serwisie internetowym

 

Tytuł równoległy Recognition of the flysch bedrock using the ERT method in the vicinity of the expressway S-7 "Zakopianka"
Opublikowane w Publikacje Komisji Nauk Geologicznych
Wydawca Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 3
Bibliografia (na str.) 3
Uwagi Referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie w dniu 13 kwietnia 2022 r.
Rodzaj referat
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Rozpoznanie podłoża fliszowego metodą tomografii elektrooporowej ERT w sąsiedztwie budowy drogi ekspresowej S-7 "Zakopianki" = Recognition of the flysch bedrock using the ERT method in the vicinity ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe podłoże fliszowe, metoda tomografii elektrooporowej ERT, droga ekspresowa S-7 "Zakopianka"

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/