Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Blazy, Julia; Drobiec, Łukasz; Blazy, Rafał

Zastosowanie betonu zbrojonego włóknami szklanymi do tworzenia elementów konstrukcyjnych oraz form architektonicznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The use of glass fiber reinforced concrete to create structural elements and architectural forms
Seria/Czasopismo Przegląd Budowlany
Numeracja Nr 5-6
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 27-33
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 32-33
Bibliografia (liczba pozycji) 48
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. na str. 3
ISSN 0033-2038
Uwagi Dział: Artykuły problemowe
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Zastosowanie betonu zbrojonego włóknami szklanymi do tworzenia elementów konstrukcyjnych oraz form architektonicznych / Julia Blazy, Łukasz Drobiec, Rafał Blazy // Przegląd Budowlany. – 2022, Nr ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fibrobeton, włókna szklane, beton zbrojony włóknami szklanymi, zastosowanie, elementy konstrukcyjne, formy architektoniczne, przestrzenie publiczne

fibrobeton, glass fibers, glass fiber reinforced concrete, application, construction elements, architectural forms, public spaces
Abstrakt
W artykule opisano obszary zastosowań fibrobetonów z włóknami szklanymi oraz podkreślono możliwość tworzenia nie tylko elementów konstrukcyjnych przeznaczonych głównie do przenoszenia obciążeń, ... więcej

The article describes the areas of application of glass fiber reinforced concrete and emphasizes the possibility of creating not only structural elements intended mainly for carrying loads but also structures ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/