Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zima, Krzysztof; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian

Porównanie i analiza usterek budowlanych na przykładzie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Comparison and analysis of construction defects on the example of two multifamily residential buildings
Seria/Czasopismo Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Numeracja nr 5 (597)
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 56-59
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 59
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0137-2971
Uwagi Sekcja: Użytkowanie i utrzymanie obiektów
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.15199/33.2022.05.09
Opis bibliograficzny
Porównanie i analiza usterek budowlanych na przykładzie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych = Comparison and analysis of construction defects on the example of two multifamily residential buildings ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe budynki wielorodzinne, mieszkania, stan deweloperski, usterki budowlane, analiza porównawcza

multifamily buildings, apartments, shell and core by developer, defects, comparative analysis
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie liczby, rodzaju i lokalizacji usterek budowlanych na podstawie analizy protokołów odbioru dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dokonano przeglądu literatury ... więcej

The aim of the articleis to present the number, type and location of defects on the basis of ananalysis of acceptance reports from two multifamily residential buildings. The article reviews the literature ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/