Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48889)
    Książki (7443)
    Artykuły i czasopisma (22391)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Muniak, Damian Piotr

Jakie ten wyrób ma parametry? Wprowadzanie i udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych z segmentu HVAC. Zasady wzajemnego uznawania, ścieżki alternatywne, organy kontrolne, kary

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polski Instalator
Numeracja 6 (303)
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 32-36
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 36
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol.
ISSN 1231-2428
Uwagi Sekcja: Prawo i finanse
Charakter pracy publikacja fachowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Jakie ten wyrób ma parametry? Wprowadzanie i udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych z segmentu HVAC. Zasady wzajemnego uznawania, ścieżki alternatywne, organy kontrolne, kary / Damian Piotr Muniak ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja właściwości użytkowych, DWU, KDWU, znak CE, znak budowlany B
Abstrakt
Opisano zagadnienia związane z wprowadzaniem na rynek krajowy wyrobów legalnie wprowadzonych w innych krajach EOG, a niepodlegających zharmonizowanym specyfikacjom europejskim, tylko lokalnym, innych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/