Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kaczor, Grzegorz; Szkoda, Maciej; Machno, Magdalena

Method to verify the safety integrity level of rail vehicle control systems

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Metoda weryfikacji poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa systemów sterowania pojazdem kolejowym
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Transport Problems 2022: XIV International Scientific Conference ; XI International Symposium of Young Researches : conference proceedings, 27.06-01.07.2022, Katowice - Silesia
Redaktor źródła Sładkowski, A.
Współtwórca źródła Silesian University of Technology. Faculty of Transport and Aviation Engineering [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydaw. Politechniki Śląskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Śląska
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika CD
Zakres stron 276-288
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 287-288
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Summ., Streszcz.
ISBN 978-83-959742-3-6
Nazwa konferencji Transport Problems 2022: XIV International Conference
Miejsce konferencji Katowice - Silesia
Data konferencji 27.06-01.07.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Method to verify the safety integrity level of rail vehicle control systems = Metoda weryfikacji poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa systemów sterowania pojazdem kolejowym / Grzegorz Kaczor, Maciej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe railway system, safety, reliability
Abstrakt
The article presents an approach to the assessment of the safety integrity level (SIL) of rail vehicle subassemblies, in accordance with the applicable railway standards PN-EN ISO 50126-1, PN-EN ISO 50126: ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.6
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/