Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48408)
    Książki (7388)
    Artykuły i czasopisma (22218)
    Materiały konferencyjne (22463)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dudek, Agata; Lisiecka, Barbara; Radek, Norbert; Orman, Łukasz J.; Pietraszek, Jacek

Laser surface alloying of sintered stainless steel

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 17, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-21]
Liczba stron 21
Oznaczenia ref./art. 6061
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 19-21
Bibliografia (liczba pozycji) 47
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Spec. Iss.: Laser Treatment for Surface Layers
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15176061
Opis bibliograficzny
Laser surface alloying of sintered stainless steel / Agata Dudek, Barbara Lisiecka, Norbert Radek, Łukasz J. Orman, Jacek Pietraszek // Materials [Dokument elektroniczny]. – 2022, Vol. 15, Iss. 17, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sintered stainless steel (SSS), Cr3C2–NiCr coating, APS method, laser alloying, surface geometric structure (SGS), microhardness
Abstrakt
A characteristic feature of sintered stainless steel (SSS) is its porosity. Porosity results in a lower density of steel, making attractive components for producing lightweight structures and materials ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/