Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48408)
    Książki (7388)
    Artykuły i czasopisma (22218)
    Materiały konferencyjne (22463)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kędzierska, Magdalena; Jamroży, Mateusz; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Bańkosz, Magdalena; Potemski, Piotr; Tyliszczak, Bożena

Physicochemical evaluation of L-ascorbic acid and Aloe vera-containing polymer materials designed as dressings for diabetic foot ulcers

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 18, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 6404
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 17-19
Bibliografia (liczba pozycji) 41
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Bioactive Materials and Advanced Biomedical Hydrogels in Medicinal Chemistry
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15186404
Opis bibliograficzny
Physicochemical evaluation of L-ascorbic acid and Aloe vera-containing polymer materials designed as dressings for diabetic foot ulcers / Magdalena Kędzierska, Mateusz Jamroży, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydrogels, crosslinking agent, crosslinking density, dressings, L-ascorbic acid, Aloe vera, swelling ability, tensile strength, elongation, surface roughness
Abstrakt
Hydrogels belong to the group of polymers that are more and more often considered as innovative dressing materials. It is important to develop materials showing the most advantageous properties from the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/