Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48401)
    Książki (7387)
    Artykuły i czasopisma (22212)
    Materiały konferencyjne (22463)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wójcicka, Anna; Walusiak, Łukasz; Mroczka, Krzysztof; Jaworek-Korjakowska, Joanna Krystyna; Oprzędkiewicz, Krzysztof; Wrobel, Zygmunt

The object segmentation from the microstructure of a FSW dissimilar weld

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo ACI Materials Journal
Numeracja Vol. 15, Iss. 3, Spec. Iss.
Data wydania 2022-02-01
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 1129
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1944-737X
Uwagi Special Issue: Friction and Wear of Materials Surfaces
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15031129
Opis bibliograficzny
The object segmentation from the microstructure of a FSW dissimilar weld / Anna Wójcicka, Łukasz Walusiak, Krzysztof Mroczka, Joanna Krystyna Jaworek-Korjakowska, Krzysztof Oprzędkiewicz, Zygmunt Wrobel ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe computer vision, dual-speed tool, FSW, image processing, microstructure analysis, segmentation
Abstrakt
Friction stir welding (FSW) is an environmentally friendly, solid-state welding technique. In this research work, we analyze the microstructure of a new type of FSW weld applying a two-stage framework ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 1.661
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/