Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Malewska, Elżbieta; Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria

Impact of various catalysts on transesterification of used cooking oil and foaming processes of polyurethane systems

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 21
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 7807
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-15
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Section: Biomaterials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15217807
Opis bibliograficzny
Impact of various catalysts on transesterification of used cooking oil and foaming processes of polyurethane systems / Elżbieta Malewska, Krzysztof Polaczek, Maria Kurańska // Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe transesterification, used cooking oil, catalyst, bio-polyol, polyurethane foam
Abstrakt
The search for new sources of raw materials that can be used in the synthesis of polyurethanes and other polymer groups is extremely important. Currently, according to the principles of green chemistry ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/