Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka; Kania, Olga; Kocewiak, Katarzyna; Wójtowicz, Ryszard; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin

Thermal-flow calculations for a thermal waste treatment plant and CFD modelling of the spread of gases in the context of urban structures

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energy
Numeracja Vol. 263, Pt. D
Data wydania 2023
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-20]
Liczba stron 20
Oznaczenia ref./art. 125952
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 19-20
Bibliografia (liczba pozycji) 76
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0360-5442
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.energy.2022.125952
Opis bibliograficzny
Thermal-flow calculations for a thermal waste treatment plant and CFD modelling of the spread of gases in the context of urban structures / Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, Olga Kania, Katarzyna Kocewiak, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[652100] Planowanie miejscowe. Struktura przestrzenna miast i wsi (układ przestrzenny)
[440000] Energetyka
[442900] Energetyka o źródłach odnawialnych i inne rodzaje energetyki
[442100] Energetyka cieplna
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
[371900] Przemysł maszynowy
[371928] Aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego
Słowa kluczowe thermal waste treatment plant, waste incinerator, eco-city, urban tissue, CFD modelling, thermal-flow calculations
Abstrakt
Thermal waste treatment plants are an answer to the important problem of waste neutralization on the one hand, while inspiring various emotions in society due to their impact on their planned or existing ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 200
Impact Factor 9
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria mechaniczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/