Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50015)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kobylarczyk, Justyna; Ivashko, Oleksandr; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Furtak, Marcin; Mamedov, Alirza

Experiment in experiencing the city

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Eksperyment odczuwania miasta
Tytuł źródła Defining the architectural space – avant-garde architecture. Vol. 1
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – awangardy architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2022
Język angielski
Zakres stron 65-73
Bibliografia (na str.) 72
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-753-2
DOI 10.23817/2022.defarch.1-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Experiment in experiencing the city = Eksperyment odczuwania miasta / Justyna Kobylarczyk, Oleksandr Ivashko, Dominika Kuśnierz-Krupa, Marcin Furtak, Alirza Mamedov // W: Defining the architectural space ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe experiment, photography, exhibition, city

eksperyment, fotografia, wystawa, miasto

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /






© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/