Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Draz, Umar; Chaudary, Muhammad Hasanain; Ali, Tariq; Sohail, Abid; Irfan, Muhammad; Nowakowski, Grzegorz

Trust-based beacon node localization algorithm for underwater networks by exploiting nature inspired meta-heuristic strategies

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Electronics
Numeracja Vol. 11, Iss. 24
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-25]
Liczba stron 25
Oznaczenia ref./art. 4131
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 23-25
Bibliografia (liczba pozycji) 46
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2079-9292
Uwagi Special Issue: Advanced Underwater Acoustic Systems for UASNs
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/electronics11244131
Opis bibliograficzny
Trust-based beacon node localization algorithm for underwater networks by exploiting nature inspired meta-heuristic strategies / Umar Draz, Muhammad Hasanain Chaudary, Tariq Ali, Abid Sohail, Muhammad ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [412900] Sieci komputerowe
[410000] Informatyka
[442500] Energetyka wodna (hydroenergetyka) (energetyka wykorzystująca kinetyczną energię wody)
[390000] Automatyka
[440000] Energetyka
Słowa kluczowe data packet forwarding, blockchain-based beacon communication, node localization, end-to-end delay, energy consumption, hybrid technique, firefly strategy, foraging behavior
Abstrakt
Conventional underwater technologies were not able to provide authentication and proper visualization of unexplored ocean areas to accommodate a wide range of applications. The aforesaid technologies face ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.69
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/