Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Baba, Maveeya; Nor, Nursyarizal B.M.; Sheikh, M. Aman; Nowakowski, Grzegorz; Masood, Faisal; Rehman, Masood; Irfan, Muhammad; Arefin, Ahmed Amirul; Kumar, Rahul; Baba, A. Momin

A review of the importance of synchrophasor technology, smart grid, and applications

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Numeracja Vol. 70, No. 6
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-11]
Liczba stron 11
Oznaczenia ref./art. e143826
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 10-11
Bibliografia (liczba pozycji) 54
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2300-1917
Uwagi Special Section: on Sustainability in production in the aspect of Industry 4.0
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.24425/bpasts.2022.143826
Opis bibliograficzny
A review of the importance of synchrophasor technology, smart grid, and applications / Maveeya Baba, Nursyarizal B.M. Nor, M. Aman Sheikh, Grzegorz Nowakowski, Faisal Masood, Masood Rehman, Muhammad Irfan, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [440000] Energetyka
[442000] Elektroenergetyka
Słowa kluczowe phasor measurement unit (PMU), micro-PMU, Global Positioning System (GPS), optimal PMU placement, optimal PMUs placement (OPP), smart grid (SG)
Abstrakt
The electrical network is a man-made complex network that makes it difficult to monitor and control the power system with traditional monitoring devices. Traditional devices have some limitations in real-time ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 1.515
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/