Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22822)
    Materiały konferencyjne (22304)
    Rozprawy doktorskie (1264)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pasierb, Bernadetta; Gajek, Grzegorz; Urban, Jan; Nawrocki, Wiesław

Genesis of the Jaskinia Pod Świecami (Poland) – studies based on interdisciplinary geomorphological, geophysical and geodetic data

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Tytuł źródła 14th International Symposium on Pseudokarst, Sudetes, Southwestern Poland, Karłów 24-27th May 2023 : abstracts
Redaktor źródła Urban, Jan; Jancewicz, Kacper
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław
Data wydania 2023
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 48-49
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 49
ISBN 978-83-62673-85-8
Nazwa konferencji 14th International Symposium on Pseudokarst
Miejsce konferencji Karłów (konferencja hybrydowa)
Data konferencji 24-27.05.2023
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Genesis of the Jaskinia Pod Świecami (Poland) – studies based on interdisciplinary geomorphological, geophysical and geodetic data / Bernadetta Pasierb, Grzegorz Gajek, Jan Urban, Wiesław Nawrocki ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [271951] Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
[272200] Geologia strukturalna. Tektonika. Neotektonika
[272400] Geologia powierzchniowa. Geomorfologia
[312900] Geofizyczne zagadnienia geodezji
[271900] Geofizyka (litosfery)
[270000] Nauki geologiczne
[310000] Geodezja. Kartografia
Słowa kluczowe cave, geomorphology, Electrical Resistivity Tomography (ERT), Ground Penetrating Radar (GPR), Terrestrial Laser Scanning (TLS), Jaskinia pod Świecami (Poland)
Abstrakt
The caves formation is a result of the interaction of natural processes such as karstification, erosion, weathering, suffusion, gravity induced processes and sedimentation, as well as anthropogenic processes. ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Rozwój technik akwizycji, przetwarzania i analizy cyfrowych hydrodanych i geodanych. (Zadanie 5: Wykorzystanie hydrodanych i geodanych w rozpoznawaniu podłoża etap V) DS-2023-Ś1
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/