Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22822)
    Materiały konferencyjne (22304)
    Rozprawy doktorskie (1264)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Adamczyk, Marcin; Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz

Physico-chemical properties of sewage sludge ash and its in-fluence on the chemical shrinkage of cement pastes

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 10th MATBUD’2023 Scientific-Technical Conference
Redaktor źródła Mróz, Katarzyna; Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz; Hager, Izabela
Miejsce wydania Basel
Wydawca MDPI
Wydawnictwo według MEiN MDPI
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 207-214
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 213-214
Bibliografia (liczba pozycji) 32
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-0365-7094-5 (Hbk)
978-3-0365-7095-2 (PDF)
Uwagi Reprinted from.: Mater. Proc. ISSN 2673-4605, 2023, 13, 26
Nazwa konferencji 10th MATBUD’2023 Scientific-Technical Conference "Building Materials Engineering and Innovative Sustainable Materials”
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 19-21.04.2023
DOI 10.3390/materproc2023013026
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Physico-chemical properties of sewage sludge ash and its in-fluence on the chemical shrinkage of cement pastes / Marcin Adamczyk, Tomasz Zdeb, Tomasz Tracz // W: 10th MATBUD’2023 Scientific-Technical ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sewage sludge ash, SSA, cement pastes, chemical shrinkage
Abstrakt
According to European Union regulations regarding the storage and disposal of industrial waste, waste generated during the treatment of municipal sewage should be managed in an en-vironmentally friendly ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/