Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22822)
    Materiały konferencyjne (22304)
    Rozprawy doktorskie (1264)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lin, Wei-Ting; Korniejenko, Kinga; Mierzwiński, Dariusz; Łach, Michał; Cheng, An; Lin, Kae-Long

Feasibility study of waste gypsum as a full replacement for fine aggregates of controlled low-strength material

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 10th MATBUD’2023 Scientific-Technical Conference
Redaktor źródła Mróz, Katarzyna; Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz; Hager, Izabela
Miejsce wydania Basel
Wydawca MDPI
Wydawnictwo według MEiN MDPI
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 151-158
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 158
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-0365-7094-5 (Hbk)
978-3-0365-7095-2 (PDF)
Uwagi Reprinted from.: Mater. Proc. ISSN 2673-4605, 2023, 13, 19
Nazwa konferencji 10th MATBUD’2023 Scientific-Technical Conference "Building Materials Engineering and Innovative Sustainable Materials”
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 19-21.04.2023
DOI 10.3390/materproc2023013019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Feasibility study of waste gypsum as a full replacement for fine aggregates of controlled low-strength material / Wei-Ting Lin, Kinga Korniejenko, Dariusz Mierzwiński, Michał Łach, An Cheng, Kae-Long ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe air-hardening properties, microscopic analysis, waste reuse
Abstrakt
The waste gypsum used in this study was a by-product of petroleum coke burning by petrochemical companies which has been treated with hydration. The waste gypsum has been stored in the atmosphere for over ... więcej

punktacja i wskaźniki
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/