Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22241)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Shinde, Swapnil S.; Gulhane, Nitin P.; Taler, Jan; Ocłoń, Paweł; Taler, Dawid; de Lieto Vollaro, Roberto

Analysis of the effect of packing materials (fills) and flow rate on the range and efficiency of a forced draft evaporative cooling tower

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Energies
Data wydania 2023
Język angielski
Numeracja Vol. 16, Iss. 14
Typ nośnika online
Liczba stron 15
Zakres stron [1-15]
Oznaczenia ref./art. 5255
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-15
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Special Issue: Selected Papers from XIV International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT2023)
Nazwa konferencji XIV International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT2023)
Miejsce konferencji Düsseldorf, Germany
Data konferencji 4-8.09.2023
DOI 10.3390/en16145255
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analysis of the effect of packing materials (fills) and flow rate on the range and efficiency of a forced draft evaporative cooling tower / Swapnil S. Shinde, Nitin P. Gulhane, Jan Taler, Paweł Ocłoń, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [440000] Energetyka
[442100] Energetyka cieplna
Słowa kluczowe packing materials (fills), evaporative cooling tower, counterflow cooling tower, flow rate
Abstrakt
In the present study, experimental investigation is carried out on two different kinds of packing materials (fills). PVC fills that are traditionally used in the industry are compared and analyzed against ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.9
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/