prof. dr hab. inż. Marcin Michał Chrzanowski

Emerytowany pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Muzeum Politechniki Krakowskiej [PO-2]Doktoraty promowane na PK


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/