Jakub Grącki

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Zarządzania w Budownictwie [L-7]Publikacje autora (2)


Publikacje autora: 2


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/