mgr Jadwiga Widziszewska

Pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Centrum Transferu Technologii [PN-4]Profil w CRIS PK


Doktoraty promowane na PK


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/