dr Leszek Żyra

Pracownik PK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Centrum Pedagogiki i Psychologii [O-5]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (1)

Doktoraty promowane na PK


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/