mgr inż. Marzena Marcinek

Pracownik BPK

Jednostki pozawydziałowe [-]
Biblioteka [B]

Dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediachStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (96)

Przekłady (23)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Publons

Publikacje autora: 96


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/