dr inż. Tomasz Kuczek

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu [M-8]

Dyscyplina: inżynieria mechanicznaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (28)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 28


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/