Renata Kocwa-Haluch

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska [Z]Publikacje autora (34)

Profil w bazie Scopus
Profil w PBN

Publikacje autora: 34


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/