Tomasz Zdeb

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych [L-2]

Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transportProfil w CRIS PK


Publikacje autora (58)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 2


Sitarz, Mateusz
Kształtowanie podstawowych właściwości zapraw geopolimerowych z krzemionkowych popiołów lotnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Brasse, Krystian
Właściwości gruntobetonów ze zbrojeniem rozproszonym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/