Aleksander Prociak

Pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Katedra Chemii i Technologii Polimerów [C-4]

Dyscyplina: inżynieria chemicznaPublikacje autora (145)

Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Profil w PBNPromowane prace doktorskie pracowników PK: 2


Malewska, Elżbieta
Porowate kompozyty poliuretanowo-polistyrenowe otrzymywane na drodze współekspandowania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2013
Kurańska, Maria
Porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców odnawialnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/