Grzegorz Czesław Śladowski

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Zarządzania w Budownictwie [L-7]

Dyscyplina: inżynieria lądowa i transportPublikacje autora (50)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 50


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/