dr inż. arch. Anna Porębska

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług [A-2]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (34)

Publikacje współtworzone (5)

Przekłady (8)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Przekłady: 8


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/