dr hab. inż Marek Sikoń

Emerytowany pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]Publikacje autora (27)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 27


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/