Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education


Wariant tytułu Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego
ISSN 1507-6563
Skrót Eduk. Ustaw. Doros.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 8 (od 2013)
14 (od 2015)
14 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Piekarski, Marian
Doradca zawodowy w edukacji i na rynku pracy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education
Data wydania: 2019
ISSN: 1507-6563
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Kiełbus, Anna
Innovation and creativity of students
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education
Data wydania: 2016
ISSN: 1507-6563
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 14
Rewilak, Jan
Designing and planning training for employees of production companies based on FMEA results’ analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education
Data wydania: 2015
ISSN: 1507-6563
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 14
Boratyńska-Sala, Anna; Krajewska, Joanna
Cooperation between TRIZ experts and business
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education
Data wydania: 2014
ISSN: 1507-6563
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Impact Factor: 0
Francuz, Władysława Maria
[Recenzja]
Typ: recenzja
Data wydania: 2001
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/