Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment


Wariant tytułu Inżynieria i Ochrona Środowiska
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
ISSN 1505-3695
e-ISSN 2391-7253
Uwagi Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska
Skrót Inż. Ochr. Środ.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 19

Zemełka, Gabriela; Szalińska, Ewa
Heavy metal contamination of sediments from recreational reservoirs of urban areas and its environmental risk assessment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2017
ISSN: 2391-7253
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Ocena efektywności procesu przeróbki osadów – aktywność metanogenna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2014
ISSN: 1505-3695
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Rybicki, Stanisław M.; Łuszczek, Bartosz
Efektywność termicznego przekształcania osadów na tle innych metod zagospodarowania na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2014
ISSN: 1505-3695
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Henclik, Anna; Kulczycka, Joanna; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
Uwarunkowania gospodarki osadami ściekowymi w Polsce i Niemczech
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2014
ISSN: 1505-3695
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Styka, Wiesława; Beńko, Piotr
Wdrażanie dobrych praktyk w gospodarce osadami ściekowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2014
ISSN: 1505-3695
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Haziak, Tomasz ; Czaplicka-Kotas, Anna ; Ślusarczyk, Zbigniew ; Szalińska, Ewa
Przestrzenne zmiany stężeń cynku w osadach dennych Zbiornika Czorsztyńskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2013
ISSN: 1505-3695
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Bielski, Andrzej
Wpływ zrzutu nieoczyszczonych ścieków na środowisko wodne cieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2012
ISSN: 1505-3695
Bielski, Andrzej
Transport zanieczyszczeń w rzece z uwzględnieniem dyfuzji dwukierunkowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2012
ISSN: 1505-3695
Ślusarczyk, Zbigniew; Szalińska, Ewa; Miernik, Piotr
Dane monitoringowe w bilansowaniu ładunku zawiesiny i chromu w zlewni zbiornika Czorsztyńskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2010
ISSN: 1505-3695
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata; Tomczak-Wandzel, Renata
Wpływ stopnia dezintegracji osadów ściekowych na ich podatność na rozkład beztlenowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2008
ISSN: 1505-3695
Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Schnotale, Jacek
Badania i modelowanie charakterystyk cieplnych niskotemperaturowego suszenia osadów ściekowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2008
ISSN: 1505-3695
Małachowska-Jutsz, Anna; Kalka, Joanna; Chromy, Dorota; Baczyński, Tomasz
Ocena toksyczności gruntu zanieczyszczonego odpadami popestycydowymi w rejonie mogilnika Sepno-Radonia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2007
ISSN: 1505-3695
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Izdebska-Mucha, Dorota
Ocena wpływu zanieczyszczeń ropopochodnych na uziarnienie i plastyczność gruntów spoistych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2006
ISSN: 1505-3695
Anielak, Anna M.; Piaskowski, Krzysztof
Oczyszczanie ścieków zeolitami w SBR przy różnych układach faz procesowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2005
ISSN: 1505-3695
Piaskowski, Krzysztof; Anielak, Anna M.
Wpływ na osad czynny zeolitu naturalnego oraz modyfikowanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2004
ISSN: 1505-3695
Nowak, Robert; Anielak, Anna M.
Usuwanie manganu z wody na aktywnych złożach filtracyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 2002
ISSN: 1505-3695
Jaskólski, Jerzy; Siuta, Tadeusz
Cechy szczególne procesu oczyszczania paliwa w dokładnym filtrze papierowym samochodowego silnika wysokoprężnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 1998
Jaskólski, Jerzy; Budzik, Grzegorz
Wybrane sposoby obniżania emisji tlenków azotu w silniku wysokoprężnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 1998
Siuta, Tadeusz
Analiza wyników badań procesu oczyszczania oleju napędowego w filtrach z przegrodami porowatymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/