Journal of Alloys and Compounds


Wydawca Elsevier
ISSN 0925-8388
e-ISSN 1873-4669
Skrót J. Alloy. Compd.
Impact Factor dla czasopisma 2.39 (od 2012)
2.726 (od 2013)
2.999 (od 2014)
3.014 (od 2015)
3.133 (od 2016)
3.779 (od 2017)
4.175 (od 2018)
4.65 (od 2019)
5.316 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2506 Materials Science: Metals and Alloys
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 28
poprzednie
12

Szytuła, A.; Duraj, R.; Hernandez-Velasco, J.; Penc, B.; Venturini, G.; Wawrzyńska, E.
Magnetic structure of NdMn2-xFexGe2 (x=0.1 and 0.15) compounds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Alloys and Compounds
Data wydania: 2004
ISSN: 1873-4669
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Oleś, A.; Duraj, R.; Kolenda, M.; Penc, B.; Szytuła, A.
Magnetic properties of DyCuSi and HoCuSi studied by neutron diffraction and magnetic measurements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Alloys and Compounds
Data wydania: 2004
ISSN: 1873-4669
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Canepa, F.; Duraj, R.; et al. et al.
Magnetic and transport properties of HfFe6Ge6-type REMn6X6-xX '(x) solid solutions (RE = rare earth; X = Ge, Sn; X = Ga, In)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Alloys and Compounds
Data wydania: 2004
ISSN: 1873-4669
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaglarz, J.
Influence of hydrogen treatment of CdTe crystals on the reflectivity spectra
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Alloys and Compounds
Data wydania: 2004
Zach, R.; Tobola, J.; Średniawa, B. et al.
Magneto-elastic propeties and electronic structure analysis of the (Fe[1-x]Ni[x])2P system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Alloys and Compounds
Data wydania: 2004
ISSN: 0925-8388
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pukowska, B.; Jaglar, J.; Such, B.; Wagner, T.; Kisiel, A.; Mycielska, A.
Optical investigations of the CdTeSe and CdMeTeSe (Me=Mn, Fe) semiconductors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Alloys and Compounds
Data wydania: 2002
Jarosiński, A.; Kowalczyk, J.; Mazanek, Cz.
Development of the Polish wasteless technology of apatite phosphogypsum utilization with recovery of rare earths
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Alloys and Compounds
Data wydania: 1993
ISSN: 0925-8388
Ślaski, M.; Laegrid, T. ; Fossheim, K.; Tomkowicz, Z. ; Szytuła, A.
Specific heat and a.c. susceptibility measurements of SmMn[2]Ge[2] and UMn[2]Ge[2]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Alloys and Compounds
Data wydania: 1992

poprzednie
12© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/