Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego


Wariant tytułu Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego : [pismo Rządowego Programu Edukacyjnego "Świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego"]
Wydawca Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk
ISSN 1509-961X
Uwagi Instytucja sprawcza: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury
Skrót Krajobr. Dziedzic. Nar.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 5

Rączka, Władysław
Tożsamość polskiego krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego
Data wydania: 2001
ISSN: 1509-961X
Kosiński, Wojciech
Małe miasta - zabytkowy krajobraz i turystyka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego
Data wydania: 2001
ISSN: 1509-961X
Böhm, Aleksander
Zawód architekta krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego
Data wydania: 2000
ISSN: 1509-961X
Böhm, Aleksander
Kształcenie architektów krajobrazu w Polsce - osiągnięcia i niedostatki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego
Data wydania: 2000
ISSN: 1509-961X
Bogdanowski, Janusz
Czytanie krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego
Data wydania: 2000
ISSN: 1509-961X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/