Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia


Wariant tytułu Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Wydawca Polska Akademia Nauk. Komitet Architektury i Urbanistyki
ISSN 0023-5865
Skrót Kwart. Arch. Urb.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 47
poprzednie
123
następne

Cęckiewicz, Witold
Instytut Projektowania Urbanistycznego. Historia, założenia ideowe, rezultaty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Kowicki, Marek
Wspomnienie o architekcie profesorze Zbigniewie Wzorku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Kadłuczka, Andrzej
Filozofia nauczania ochrony zabytków w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Bruzda, Jan
Profesor Krystyna Wróblewska (1904-1994)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Pęckowska, Agnieszka
Kariery zawodowe absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za granicą - Wojciech Leśnikowski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Gyurkovich, Jacek
Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Podstawowe nurty działalności naukowej w ramach dyscypliny "architektura i urbanistyka"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Cęckiewicz, Witold
Zeszyt specjalny z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1945-1995) : wstęp
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Wyżykowski, Andrzej
Kierunki pracy naukowej, dydaktycznej i twórczej Zakładu Rewaloryzacji i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Gawłowski, Tadeusz
Laudatio promotora [Doktorat Honoris Causa Profesora Witolda Cęckiewicza]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Rączka, Jan Władysław
Politechnika Krakowska dla dziedzictwa i rozwoju kadry w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Böhm, Aleksander
Dwa podejścia do zapisu krajobrazu w polskich planach zagospodarowania przestrzennego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Łuczyńska-Bruzda, Maria
Od osoby Profesora przez Zespół do Instytutu Architektury Krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Wyżykowski, Andrzej
Zagraniczna twórczość architektoniczna Janusza Kraweckiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Cęckiewicz, Witold
Wydział Architektury w Krakowie - pierwsze dni, pierwsze lata i pierwsze postacie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Palej, Anna
Edukacja i praktyka architektoniczna a przyszłość środowiska zabudowanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Heczko-Hyłowa, Ewa
Pionierzy architektury krajobrazu na krakowskim Wydziale Architektury - Tadeusz Tołwiński, Gerard Ciołek, Zygmunt Nowak
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Złowodzki, Maciej
Słów kilka na temat monografii: "O środowisku architektonicznym pracy biurowej"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Bogdanowski, Janusz
Od ochrony do kontynuacji w działalności Instytutu Architektury Krajobrazu (1950-1995)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Seruga, Wacław
Zakład Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego kontynuacja tradycji i kierunki rozwoju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
Radziewanowski, Zbigniew
Kryterium sozologiczne w sferze architektury i urbanistyki. Ewolucja kryteriów - studia własne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996

poprzednie
123
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/