Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia


Wariant tytułu Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Wydawca Polska Akademia Nauk. Komitet Architektury i Urbanistyki
ISSN 0023-5865
Skrót Kwart. Arch. Urb.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 47
poprzednie
123
następne

Cęckiewicz, Witold
Instytut Projektowania Urbanistycznego. Historia, założenia ideowe, rezultaty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Kowicki, Marek
Wspomnienie o architekcie profesorze Zbigniewie Wzorku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Kadłuczka, Andrzej
Filozofia nauczania ochrony zabytków w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Bruzda, Jan
Profesor Krystyna Wróblewska (1904-1994)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Pęckowska, Agnieszka
Kariery zawodowe absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za granicą – Wojciech Leśnikowski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Gyurkovich, Jacek
Katedra Kompozycji Urbanistycznej. Podstawowe nurty działalności naukowej w ramach dyscypliny "architektura i urbanistyka"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Cęckiewicz, Witold
Zeszyt specjalny z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1945-1995) : wstęp
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Wyżykowski, Andrzej
Kierunki pracy naukowej, dydaktycznej i twórczej Zakładu Rewaloryzacji i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Gawłowski, Tadeusz
Doktorat Honoris Causa Profesora Witolda Cęckiewicza. Laudatio promotora
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Rączka, Jan Władysław
Politechnika Krakowska dla dziedzictwa i rozwoju kadry w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Böhm, Aleksander
Dwa podejścia do zapisu krajobrazu w polskich planach zagospodarowania przestrzennego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Łuczyńska-Bruzda, Maria
Od osoby Profesora przez Zespół do Instytutu Architektury Krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Wyżykowski, Andrzej
Zagraniczna twórczość architektoniczna Janusza Kraweckiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Cęckiewicz, Witold
Wydział Architektury w Krakowie – pierwsze dni, pierwsze lata i pierwsze postacie. Część I. Z historii Wydziału Architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Palej, Anna
Edukacja i praktyka architektoniczna a przyszłość środowiska zabudowanego. Część III. Z działalności pracowników i absolwentów wydziału
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Heczko-Hyłowa, Ewa
Pionierzy architektury krajobrazu na krakowskim Wydziale Architektury – Tadeusz Tołwiński, Gerard Ciołek, Zygmunt Nowak
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Złowodzki, Maciej
Słów kilka na temat monografii: "O środowisku architektonicznym pracy biurowej"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Bogdanowski, Janusz
Od ochrony do kontynuacji w działalności Instytutu Architektury Krajobrazu (1950-1995)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Seruga, Wacław
Zakład Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego kontynuacja tradycji i kierunki rozwoju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Radziewanowski, Zbigniew
Kryterium sozologiczne w sferze architektury i urbanistyki. Ewolucja kryteriów – studia własne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865

poprzednie
123
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/