Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia


Wariant tytułu Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Wydawca Polska Akademia Nauk. Komitet Architektury i Urbanistyki
ISSN 0023-5865
Skrót Kwart. Arch. Urb.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
20 (od 2023)