Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia


Wariant tytułu Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Wydawca Polska Akademia Nauk. Komitet Architektury i Urbanistyki
ISSN 0023-5865
Skrót Kwart. Arch. Urb.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 47
123
następne

Gała-Walczowska, Monika
Wątki znaczeniowe i symbolika architektury XIX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2017
ISSN: 0023-5865
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Rębielak, Janusz
Modele numeryczne w projektowaniu struktur nośnych budynków wysokich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2017
ISSN: 0023-5865
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Celadyn, Wacław
Energia w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2012
ISSN: 0023-5865
Łakomy, Katarzyna
Przemiany budownictwa willowego na przestrzeni dziejów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2011
ISSN: 0023-5865
Gyurkovich, Jacek; Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Współczesne miejskie bramy i wieże
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2008
ISSN: 0023-5865
Złowodzki, Maciej
Współczesne biura – rola, forma i przestrzeń aktywności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2008
ISSN: 0023-5865
Makowska, Beata
Dekoracje kamienic krakowskich z przełomu XIX i XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2007
ISSN: 0023-5865
Gyurkovich, Mateusz
Znaczenie współczesnych muzeów w przestrzeni miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2006
ISSN: 0023-5865
Franta, Aleksander
Polityka mieszkaniowa : propozycja programu budownictwa mieszkaniowego (skorygowana i uzupełniona po konferencji Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w Kazimierzu Dolnym w czerwcu 2003)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2002
ISSN: 0023-5865
Franta, Anna; Franta, Aleksander
Szkic do raportu o stanie mieszkalnictwa : diagnoza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2001
ISSN: 0023-5865
Franta, Anna; Franta, Aleksander
Zarys raportu o stanie zawodu architekta urbanisty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2001
ISSN: 0023-5865
Heczko-Hyłowa, Ewa; Böhm, Aleksander; Bartkowicz, Tadeusz; Bartkowicz, Barbara; Wehle-Strzelecka, Stanisława; Cichy-Pazderowa, Ewa; Bieda, Krzysztof; Pawłowska, Krystyna; Nachlik, Elżbieta; Franta, Aleksandra et al.
Koncepcja równoważenia i trwałości rozwoju w planowaniu przestrzennym polskich miast
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2001
ISSN: 0023-5865
Palej, Anna; Malinowska-Petelenz, Beata; Berry, George
Wielkie ulice – ich krótka charakterystyka i współczesna rola w mieście
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 2000
ISSN: 0023-5865
Lasiewicz, Angelika
O społecznej logice przestrzeni
Typ: recenzja
Data wydania: 1997
Basista, Andrzej; Nowakowski, Andrzej
Adam Mściwujewski – architekt, pedagog
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Współczesna polska architektura sakralna w twórczości krakowskich architektów. Wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Lenartowicz, Krzysztof
Andrzej Wojda in memoriam
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Franta, Aleksander
Juliusz Żórawski i jego teoria formowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Kowicki, Marek
Regionalność a zaściankowość współczesnej architektury wiejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865
Butelski, Kazimierz
Gdynia w projektach prof. arch. Zbigniewa Kupca. 1932-1939
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Data wydania: 1996
ISSN: 0023-5865

123
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/