Machine Dynamics Problems


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
ISSN 0239-7730
Skrót Mach. Dynam. Probl.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 14

Kumaniecka, Anna
Analysis of discrete-continuous system vibration and its application to railway transport problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 2009
ISSN: 0239-7730
Nizioł, Józef; Piekarski, Zbigniew
The quasi-periodic control optimization with the various system functions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 2007
ISSN: 0239-7730
Kumaniecka, Anna; Snamina, Jacek
Transient response of the pantograph - catenary system to impulsive loads
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 2005
ISSN: 0239-7730
Kumaniecka, Anna
Mechanical wave phenomena in overhead catenary - pantograph system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 2005
ISSN: 0239-7730
Nizioł, Józef; Bar, Adam
Selected problems of non-linear machine dynamics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 2003
ISSN: 0239-7730
Kumaniecka, Anna; Grzyb, Andrzej
On dynamics of catenary pantograph modelled as discrete continuous system
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 2000
ISSN: 0239-7730
Palej, Rafał; Krowiak, Artur
Mechanical properties of a double chamber pneumatic spring
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 1999
ISSN: 023-7730
Kumaniecka, Anna
Longitudinal and transversal vibration of railway overhead contact system
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 1998
ISSN: 0239-7730
Krasiński, Maciej; Stachoń, Stanisław
Parametric vibration of transmission belts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 1998
ISSN: 0239-7730
Bogacz, Roman; Dżuła, Stanisław
Dynamics and stability of a wheelset/track interaction modelled as nonlinear continuous system
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 1998
ISSN: 0239-7730
Bogacz, Roman; Imiełowski, Szymon; Tomski, Lech
Optimization and stability of columns on example of conservative and nonconservative systems
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 1998
ISSN: 0239-7730
Łuczko, Jan
A method of analysis of free and forced vibration of continuous systems with quadratic non-linearity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 1998
ISSN: 0239-7730
Łatas, Waldemar; Snamina, Jacek
Wave propagation in a four-conductor bundle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 1997
ISSN: 0239-7730
Bogacz, Roman
Dynamics of the wheel-rail system for high-speed trains
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machine Dynamics Problems
Data wydania: 1994
ISSN: 0239-7730
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/