Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa


Wydawca Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
ISSN 0208-7448
Skrót Mech. Autom. Górn.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
0 (od 2015)
3 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 3


Publikacje w tym tytule: 3

Mendera, Zbigniew; Razowski, Aleksander
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe kopalnianych kół linowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Data wydania: 1995
Grzyb, Andrzej; Furmanik, Kazimierz
Modelowanie toru kopalnianego = Mining railway truck simulation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Data wydania: 1993
Furmanik, Kazimierz; Grzyb, Andrzej
Modelowanie pociągu kopalnianego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Data wydania: 1993
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/