Nafta - Gaz


Wydawca Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
ISSN 0867-8871
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 19

Wyczesany, Andrzej
Zastosowanie symulatora ChemCAD do modelowania osuszania n-butanolu poprzez destylację heteroazeotropową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 2016
ISSN: 0867-8871
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Dohnalik, Marek; Kowalska, Sylwia; Mikołajewski, Zbigniew; Domonik, Andrzej; Tabor, Zbisław
Mineral composition of shales and the results of triaxial compression tests – a case study from the Ordovician and Silurian rocks of Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 2015
ISSN: 0867-8871
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Rembiesa-Śmiszek, Anna; Wyczesany, Andrzej
Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 2011
ISSN: 0867-8871
Skrzyńska, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Nowe drogi zagospodarowania ditlenku węgla. Część III – synteza węglowodorów z ditlenku węgla i wodoru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 2010
ISSN: 0867-8871
Skrzyńska, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Nowe drogi zagospodarowania ditlenku węgla: Część I – synteza niskocząsteczkowych alkoholi z mieszaniny wodoru i tlenków węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 2009
ISSN: 0867-8871
Skrzyńska, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Nowe drogi zagospodarowania ditlenku węgla: Część II – synteza niskocząsteczkowych alkoholi z ditlenku węgla i wodoru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 2009
ISSN: 0867-8871
Żmudzińska-Żurek, Barbara; Psica, Anna; Rakoczy, Jan
Badania efektywności zagęszczającej mydeł litowych kwasów lanolinowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 2006
ISSN: 0867-8871
Jonderko, Henryk; Psonka, Wojciech; Stankiewicz, Marek
Właściwości mechaniczne rur ze stali w gatunku Gr. 6 według ASTM A 333
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 2004
ISSN: 0867-8871
Piekarczyk, Bernadetta
Zależności pomiędzy dynamicznymi i statycznymi modułami sprężystości skał
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 2002
ISSN: 0867-8871
Piekarczyk, Bernadetta
Laboratoryjne badania własności sprężystych skał
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 2001
ISSN: 0867-8871
Sroka, Krystyna
Przewodność cieplna jednostek tektoniczno - stratygraficznych w przekroju Kraków - Zakopane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 2000
ISSN: 0867-8871
Piekarczyk, Bernadetta
Ocena parametrów sprężystości skał metodą ultradźwiękową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 1997
ISSN: 0867-8871
Kędzierski, Stefan
Analiza wpływu właściwości fizykochemicznych ciekłych produktów naftowych na ich ciepło właściwe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 1994
Pietrzyk, Zbigniew
Turbina spalinowa w gospodarce komunalnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 1994
Ogonowski, Jan
Badania nad aktywnością katalizatorów Mg-V-O utleniającego odwodornienia n-butanu do butadienu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 1994
Michnowska, Estera; Altkorn, Beata
Rafinacja olejów bazowych a ich potencjalnie rakotwórcze oddziaływanie na skórę
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 1994
Ogonowski, Jan
Aktywność modyfikowanych katalizatorów Mo-Mg w reakcji odwodornienia n-butanu do butadienu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 1993
Żmudzińska-Żurek, Barbara; Chmura, Mieczysław
Dodatki siarkowe w cieczach chłodząco-smarujących
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 1993
Borowiec, Zdzisław; Borowiec, Renata; Wojnar, Teresa
Zanieczyszczenia toluenu petrochemicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta - Gaz
Data wydania: 1992
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/