New Review of Information Networking


Wydawca Routledge

Taylor & Francis
ISSN 1361-4576
e-ISSN 1740-7869
Skrót New Rev. Inf. Netw.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Feret, Błażej; Marcinek, Marzena
The future of the academic library and the academic librarian. a Delphi study reloaded
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: New Review of Information Networking
Data wydania: 2005
ISSN: 1740-7869
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/