Ochrona Środowiska


Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski
ISSN 1230-6169
Skrót Ochr. Sr.
Impact Factor dla czasopisma 0.6 (od 2009)
0.641 (od 2010)
1.633 (od 2011)
0 (od 2012)
0.619 (od 2013)
0.392 (od 2014)
0.425 (od 2015)
0.63 (od 2016)
0.603 (od 2017)
0.836 (od 2018)
0.576 (od 2019)
0 (od 2020)
Lista MNiSW B (od 2007)
A (od 2011)
B (od 2013)
A (od 2014)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2007)
10 (od 2008)
6 (od 2009)
9 (od 2010)
15 (od 2011)
10 (od 2013)
15 (od 2014)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2300 Environmental Science: General Environmental Science
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 36
poprzednie
12

Balcerzak, Wojciech; Zymon, Wiesław
Badania technologiczne nad doborem złoża filtracyjnego do uzyskania wód powierzchniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2001
Mackie, Robert I.; Dąbrowski, Wojciech; Zielina, Michał
Modelowanie stacji filtrów pospiesznych o skokowo zmiennej wydajności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2000
ISSN: 1230-6169
Rak, Janusz; Piątkiewicz, Henryk; Wieczysty, Artur
Ochrona systemu zaopatrzenia Rzeszowa w wodę do picia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 2000
Zymon, Wiesław; Kurbiel, Jerzy
Wpływ zawartości krzemionki w wodzie na adsorpcję zanieczyszczeń na węglu aktywnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1999
Balcerzak, Wojciech; Zimoch, Izabela
Matematyczne modelowanie zmian jakości wód w zbiorniku zaporowym "Dobczyce"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1997
Ashley, Richard; Dąbrowski, Wojciech; Wielgórski, Adam
Badania nad pochodzeniem zanieczyszczeń transportowanych w czasie pogody deszczowej w kanale ogólnospławnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1996
Ashley, Richard; Dąbrowski, Wojciech; Mendel, Katarzyna; Stępień, Piotr
Empiryczna ocena zależności pomiędzy wskaźnikami jakości ścieków w kanalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1996
Marzec, Jacek; Dąbrowski, Wojciech
Eksploatacja filtrów pospiesznych w warunkach zamiennej mętności wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1996
Rak, Janusz; Wieczysty, Artur
Określenie ryzyka oczyszczania wody na przykładzie ZUW Kobiernice-Soła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1993
Balcerzak, Wojciech; Zymon, Wiesław
Wstępne ozonowanie w uzdatnianiu wód zeutrofizowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1993
Balcerzak, Wojciech; Wisz, Aleksandra
Zagrożenie eutrofizacją wód zbiornika zaporowego Dobczyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1991
Balcerzak, Wojciech; Zymon, Wiesław; Olko, Mariusz
Ocena efektywności uzdatniania wody powierzchniowej w Z.U.W. Rudawa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1991
Zymon, Wiesław; Kobielski, Andrzej
Analiza możliwości stabilizacji agresywnych wód powierzchniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1991
Dziopak, Józef
Efektywne sposoby retencjonowania ścieków w kanalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1988
Wójcik, Włodzimierz
Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w USA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1988
ISSN: 1230-6169
Balcerzak, Wojciech; Trębacz, Wacław; Moryl, Józef
Wykorzystanie diatomitu jako wypełnienia filtru sorpcyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Środowiska
Data wydania: 1987
ISSN: 1230-6169

poprzednie
12© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/